Άγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος

Άης Γιώρκης, Αγιογραφίες, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου, Άγιος Γεώργιος

Προφήτης Ηλίας

Αγιογραφίες, Προφήτης Ηλίας, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

Αγιογραφίες, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου

Χατζηστερκώτης

Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου, Μολύβι, Προσωπογραφίες