Άγιος Γεώργιος Δρακοντοκτόνος

Αγιογραφίες, Άγιος Γεώργιος, Άης Γιώρκης, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου

Προφήτης Ηλίας

Αγιογραφίες, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου, Προφήτης Ηλίας

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Αγιογραφίες, Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου

Χατζηστερκώτης

Έργα Βαλεντίνης Αναστασίου, Μολύβι, Προσωπογραφίες