Το παρόν έργο συνιστά προϊόν ποιοτικής έρευνας στο οποίο χρησιμοποιήθηκε πολλαπλή μεθοδολογία στην συλλογή στοιχείων.

Εμπεριέχει επίσης τις προσωπικές παρατηρήσεις της ίδιας της ερευνήτριας η οποία, ως μέλος της κοινότητας του Πραστειού, είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει ή και να συμμετάσχει σε πλήθος από τις διεργασίες που περιγράφονται, την πλειοψηφία των οποίων την σάρωσε η έλευση της τεχνολογίας. Σκοπός της συγγραφέως είναι όπως, μέσα από την περιγραφή των ποικίλων διεργασιών, που κάνει στο βιβλίο της αυτό, να συμβάλει στην διάσωση των διεργασιών αυτών, έστω και ως ανάμνηση ενός πλούσιου λαϊκού πολιτισμού.

Πέρα από τις ποικίλες διεργασίες περιγράφεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, όχι μόνο της εποχής που έζησε η ίδια αλλά και παλαιότερων περιόδων. Περιγράφονται επίσης ηθικές αξίες, ήθη και έθιμα, στοιχεία της λαϊκής σοφίας, της προφορικής αλλά και επώνυμης ποίησης και διάφορα επαγγέλματα.

Γίνεται αναφορά σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής όπως ήταν ο αναλφαβητισμός και η εκμετάλλευση από ορισμένους για τοκογλυφία και αρπαγή περιουσιών. Αναλύονται επίσης αδικίες ενάντια στην γυναίκα, μέσα στα πλαίσια μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας.

Προσθήκη νέου σχολίου